Disclaimer

Disclaimer voor www.nebian.nl

Heeft u vragen of bent u op zoek naar naar de disclaimer van Rev Media Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nebian.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Rev Media. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Is een bepaald onderwerp niet geheel duidelijk of heeft u een andere vraag? Dan horen wij dat graag

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rev Media is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Rev Media.

Geen garantie op juistheid

Indien van aan de orde

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rev Media te mogen claimen of te veronderstellen.

Rev Media streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aanpassingen

Mochten er aanpassingen van toepassing zijn op de disclaimer, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.nebian.nl op deze pagina.

Contact

Heb je vragen over disclaimer, of een andere vraag?